Byttegruppe 000306
DROSPIRENON OG ETINYLØSTRADIOL TABLETTER 3MG OG 30MCG


PreparatFirmaLegemiddelformStyrkeVarenrPakning
2care4tabl.1817953 × 21 stk. (kalenderpakn.)
Farmagontabl.4229253 × 21 stk. (blister)
Bayer ABtabl.5069333 × 21 stk. (kalenderpakn.)