Byttegruppe 000273
KLOTRIMAZOL KREM 1%


PreparatFirmaLegemiddelformStyrkeVarenrPakning
Bayer ABkrem10 mg/g44013020 g
Mylankrem1%46290320 g