Byttegruppe 000227
ENALAPRIL OG HYDROKLORTIAZID TABLETTER 20MG OG 12,5MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
ratiopharm tabl. 20 mg/12,5 mg 003750 100 stk. (endose)
MSD tabl. 20 mg/12,5 mg 446393 98 stk. (blister)
Orifarm tabl. 20 mg/12,5 mg 500039 98 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte