Byttegruppe 000186
AMLODIPIN TABLETTER 5MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
Pfizer tabl. 5 mg 022293 100 stk. (blister)
Sandoz tabl. 5 mg 169447 90 stk. (boks)
Sandoz tabl. 5 mg 448413 100 stk. (boks)
Accord tabl. 5 mg 484676 30 stk. (blister)
Sandoz tabl. 5 mg 485248 30 stk. (blister)
Farmagon tabl. 5 mg 547008 98 stk. (blister)
Accord tabl. 5 mg 560963 100 stk. (blister)
Sandoz tabl. 5 mg 584856 250 stk. (boks)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte