Byttegruppe 000153
PENTOKSIFYLLIN DEPOTTABLETTER 400MG


Preparat Firma Legemiddelform Styrke Varenr Pakning
sanofi-aventis depottabl. 400 mg 001512 100 stk. (blister)
2care4 depottabl. 400 mg 495974 100 stk. (blister)


Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte