Bruk av inhalatorer

Turbuhaler

 Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.