Bruk av inhalatorer


Quick-Guide inhalasjonspreparater (allmennleger)

Quick-Guide inhalasjonspreparater (sykehusleger)


Instruksjonsfilm som viser bruk av Trimbow inhalasjonsaerosol.

Instruksjonsfilm som viser bruk av Trimbow inhalasjonsaerosol.

Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.