Bruk av inhalatorer

Respimat, klargjøring

 Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.