Bruk av inhalatorer

Respimat gjenbruksinhalator, bruk

 Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.