Bruk av inhalatorer

Respimat gjenbruksinhalator klargøring

 Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.