Bruk av inhalatorer

Respimat gjenbruksinhalator anvendelse

 Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.