Bruk av inhalatorer

Nexthaler

 Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.