Bruk av inhalatorer

Genuair

 Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.