Bruk av inhalatorer

Diskhaler

 



Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.