Bruk av inhalatorer

Autohaler med oppløsning, bruk

 Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.