Bruk av inhalatorer

Aerolizer

 Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.