Ekspektorerende middel.

R05C A- (Timian)SUGEPASTILLER: 1 sugepastill inneh.: Ekstrakt (som nativt vannekstrakt) (7-13:1) av Thymus vulgaris L., herba eller Thymus zygis L., herba eller en blanding av begge arter (timian) 59,5 mg, fruktose 300 mg, sorbitol 523 mg, hjelpestoffer. Fruktsmak.


Indikasjoner

Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å lindre irritert hals og lette opphosting av seigt slim ved forkjølelse hos voksne og barn >6 år. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Dosering

Egenbehandling bør begrenses til 5 dager. I fravær av vesentlig bedring bør pasienten rådføre seg med lege da mer alvorlig sykdom kan foreligge.
Voksne, eldre og ungdom >12 år: 1-2 sugepastiller hver 4. time (4 ganger daglig). Ved behov inntil 12 sugepastiller daglig.
Barn 6-12 år: 1 sugepastill 3 ganger daglig.
Administrering: Smeltes langsomt i munnen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved luftveissykdom med dyspné, feber eller purulent sputum skal lege konsulteres. Bør ikke brukes til barn <6 år pga. manglende data, samt risiko for utilsiktet svelging av hel sugepastill. Inneholder fruktose og sorbitol. Bør tas hensyn til ved diabetes mellitus. Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse.

Graviditet, amming og fertilitet

Bør ikke brukes under graviditet og amming pga. manglende data.

Bivirkninger

Timian kan forårsake overfølsomhetsreaksjoner (1 tilfelle av hhv. anafylaktisk sjokk og Quinckes ødem er rapportert) samt magebesvær.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Tradisjonelt plantebasert legemiddel.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Bronwel, SUGEPASTILLER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 stk. (blister)
156522
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.10.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.05.2015