V03A F03_1 Kalsiumfolinat

Refusjonsberettiget bruk:

Antidot etter høydose metotrexat. I kombinasjon med fluorouracil til behandling av colorektalcancer i avansert stadium.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-50Ondartet kreftsykdom9
ICDVilkårnr.
-50Ondartet kreftsykdom9
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)