R03B A01_1 Beklometason - Inhalasjonsaerosol

Refusjonsberettiget bruk:

Voksne: Bronkialastma, når tilstanden ikke kan holdes under kontroll av korttidsvirkende bronkolytika brukt ved behov. Barn over 5 år: Bronkialastma, når tilstanden ikke kan holdes under kontroll av korttidsvirkende bronkolytika eller kromoglikat. Cystisk fibrose.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
R96Astma92
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkår nr
E84Cystisk fibrose-
J45Astma92
Vilkår:
92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.