N03A X16_1 Pregabalin

Refusjonsberettiget bruk:

Palliativ behandling i livets sluttfase.Tilleggsbehandling ved epilepsi med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
N88Epilepsi-
ICDVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
G40Epilepsi-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.