M05B X04_1 Denosumab - Injeksjonsvæske

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner som har økt risiko for brudd.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
L95Osteoporose56, 128, 203
ICDVilkårnr.
M80Osteoporose med patologisk brudd56, 128, 203
Vilkår:
56

- Benmasse (BMD/BMC) 2,5 standardavvik eller mer under gjennomsnittet til friske, unge voksne kvinner/menn (T-score < -2,5) og - ett eller flere lavenergibrudd (osteoporosebrudd). Hvis benmassemåling av medisinske grunner ikke kan gjennomføres eller det er forhold som gjør tolkningen av undersøkelsen vanskelig, må årsaken journalføres.

128

Til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter fordi de: - har gastrointestinale plager som er til hinder for oral behandling, eller - ikke klarer å sitte eller stå i minst 30 minutter slik at doseringsanvisningene for behandling med bisfosfonat tabletter ikke kan overholdes

203

Refusjon ytes kun til kvinner fra og med 75 årGjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)