L04A X03_3 Metotreksat - Injeksjon

Refusjonsberettiget bruk:

Alvorlig, aktiv inflammatorisk leddlidelse. Utbredt kronisk psoriasis der annen terapi ikke har ført frem. Immunsvikt. Bindevevssykdommer.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
B99Immunsvikt INA31, 136
L88Reumatoid artritt/reumatisk sykdom-
L99Bindevevssykdom INA-
L99Leddlidelse ved inflammatorisk tarmsykdom-
L99Psoriasisartritt-
S91Psoriasis-
ICDVilkårnr.
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel31, 136
D81Kombinert immunsvikt31, 136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter31, 136
D83Vanlig variabel immunsvikt31, 136
D84Annen immunsvikt31, 136
L40Psoriasis-
M05Seropositiv reumatoid artritt-
M06Annen reumatoid artritt-
M07Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom-
M08Juvenil artritt-
M13.0Uspesifisert polyartritt-
M30Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander-
M31Andre nekrotiserende vaskulitter-
M32Systemisk lupus erythematosus [SLE]-
M33Dermatopolymyositt-
M34Systemisk sklerose-
M35Annen systemisk affeksjon av bindevev-
M45Ankyloserende spondylitt-
M46.1Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted-
M46.8Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen-
M94.1Residiverende polykondritt-
Vilkår:
31

Behandlingen skal være instituert ved infeksjonsmedisinsk, onkologisk eller revmatologisk sykehusavdeling, eller poliklinikk, eller av spesialist i vedkommende spesialitet. Legen kan rekvirere legemidlet til seg selv på blå resept.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)