L04A D01_1 Ciklosporin

Refusjonsberettiget bruk:

Organtransplantasjon. Primært nefrotisk syndrom. Endogen uveitt: Ikke infeksiøs, aktiv, refraktær og alvorlig uveitt og Behcet uveitt. Alvorlig reumatoid artritt. Alvorlig psoriasis der annen behandling ikke har ført frem eller er kontraindisert. Alvorlig atopisk dermatitt der annen behandling ikke har ført frem eller er kontraindisert. Bindevevssykdommer.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-51Organtransplantasjon136
F73Chorioretinal betennelse-
F73Iridosyklitt INA-
L88Reumatoid artritt/reumatisk sykdom132
L99Bindevevssykdom INA-
L99Psoriasisartritt132
S87Atopisk dermatitt/eksem54
S91Psoriasis54
U88Glomerulonefritt/nefropati-
ICDVilkår nr
H20Iridosyklitt-
H30Chorioretinal betennelse-
L20Atopisk dermatitt54
L40Psoriasis54
M05Seropositiv reumatoid artritt132
M06Annen reumatoid artritt132
M07Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom132
M30Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander-
M31Andre nekrotiserende vaskulitter-
M32Systemisk lupus erythematosus [SLE]-
M33Dermatopolymyositt-
M35Annen systemisk affeksjon av bindevev-
N00Akutt nefrittisk syndrom-
N01Raskt progredierende nefrittisk syndrom-
N03Kronisk nefrittisk syndrom-
N04Nefrotisk syndrom-
N05Uspesifisert nefrittisk syndrom-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
54

Behandlingen skal være instituert av spesialist i hud og veneriske sykdommer eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet.

132

Behandlingen skal være instituert i sykehus eller av spesialist i revmatologi.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.