L04A A18_1 Everolimus

Refusjonsberettiget bruk:

Som profylakse mot organrejeksjon hos voksne pasienter med lav til moderat immunologisk risikoprofil som får allogent nyre eller hjertetransplantat.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-51Organtransplantasjon136, 196
ICDVilkår nr
Z94Status etter transplantert organ og vev136, 196
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

196

Refusjon ytes kun som annenlinjebehandling til pasienter der førstelinjebehandling ikke har tilstrekkelig effekt, eller som av tungtveiende medisinske grunner ikke kan bruke førstelinjebehandling.