L04A A13_1 Leflunomid

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av voksne pasienter med aktiv revmatoid artritt som et sykdomsmodifiserende antirevmatisk middel (DMARD) eller aktiv psoriasisartritt.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
L88Reumatoid artritt/reumatisk sykdom53, 132
L99Psoriasisartritt53, 132
ICDVilkårnr.
M05Seropositiv reumatoid artritt53, 132
M06Annen reumatoid artritt53, 132
M07Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom53, 132
Vilkår:
53

Stønad gis til de pasienter som ikke oppnår tilfredsstillende effekt, har uakseptable bivirkninger, eller av annen sykdomsårsak ikke bør bruke metotreksat eller sulfasalazin.

132

Behandlingen skal være instituert i sykehus eller av spesialist i revmatologi.