L04A A06_1 Mykofenolsyre - Mykofenolatmofetil

Refusjonsberettiget bruk:

I kombinasjon med ciklosporin og kortikosteroider som profylakse mot akutt rejeksjon etter nyre-, hjerte- eller levertransplantasjon.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-51Organtransplantasjon136
ICDVilkår nr
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.