L02B B01_1 Flutamid

Refusjonsberettiget bruk:

I kombinasjon med GnRH-agonist ved metastaserende prostatacancer; initialt for å motvirke en forverring av sykdommen ("flare-up"), og ved langtidsbehandling (total androgen blokade). I kombinasjon med GnRH-agonist som neoadjuvant behandling før stråleterapi ved lokalisert prostatacancer.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
Y77Ondartet svulst prostata9
ICDVilkår nr
C61Ondartet svulst i blærehalskjertel9
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.