J06B A01_1 Immunglobulin, normal human, til ekstravaskulær adm

Refusjonsberettiget bruk:

Ved immunsvikt: substitusjonsterapi ved hypogammaglobulinemi.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
B99Immunsvikt INA136
ICDVilkår nr
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel136
D81Kombinert immunsvikt136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter136
D83Vanlig variabel immunsvikt136
D84Annen immunsvikt136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.