H-resept: J05A P01_4 Ribavirin

Refusjonsberettiget bruk:

Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjoanale handlingsprogrammer for Hepatitt C og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe.

Vilkår:
216

Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.