J01X X08_1 Linezolid

Refusjonsberettiget bruk:

Alvorlige postoperative infeksjoner. Palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
A87Komplikasjon etter behandling116, 136
ICDVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
T80Komplikasjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon116, 136
T81.4Infeksjon etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted116, 136
T82Komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i hjerte og blodkar116, 136
T83Komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i kjønnsorganer og urinveier116, 136
T84Komplikasjoner ved innvendige ortopediske proteser, implantater og transplantater116, 136
T85Komplikasjoner ved andre innvendige proteser, implantater og transplantater116, 136
Vilkår:
116

Refusjon ytes kun etter resept fra sykehus.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.