J01M A01_2 Ofloksacin - Tablett

Refusjonsberettiget bruk:

Korttidsbehandling ved pyogene kroniske eller stadig residiverende kompliserte infeksjoner i nyrer/urinveier. Infeksjoner ved immunsvikt. Palliativ behandling i livets sluttfase. Alvorlige postoperative infeksjoner.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
A87Komplikasjon etter behandling116, 136
B99Immunsvikt INA31, 136
U70Nyrebekkenbetennelse141
U71Cystitt/urinveisinfeksjon IKA141
U72Uretritt141
ICDVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel31, 136
D81Kombinert immunsvikt31, 136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter31, 136
D83Vanlig variabel immunsvikt31, 136
D84Annen immunsvikt31, 136
N10Akutt tubulointerstitiell nefritt141
N11Kronisk tubulointerstitiell nefritt141
N12Tubulointerstitiell nefritt, ikke spes. som ak. eller kr.141
N15Andre tubulointerstitielle nyresykdommer141
N30Cystitt141
N34Uretritt og uretrasyndrom141
N39.0Urinveisinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon141
T80Komplikasjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon116, 136
T81.4Infeksjon etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted116, 136
T82Komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i hjerte og blodkar116, 136
T83Komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i kjønnsorganer og urinveier116, 136
T84Komplikasjoner ved innvendige ortopediske proteser, implantater og transplantater116, 136
T85Komplikasjoner ved andre innvendige proteser, implantater og transplantater116, 136
Vilkår:
31

Behandlingen skal være instituert ved infeksjonsmedisinsk, onkologisk eller revmatologisk sykehusavdeling, eller poliklinikk, eller av spesialist i vedkommende spesialitet. Legen kan rekvirere legemidlet til seg selv på blå resept.

116

Refusjon ytes kun etter resept fra sykehus.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

141

Pasienten må oppfylle et av følgene vilkår: - Pasienten har brukt/vil bruke antibiotika minst 3 måneder årlig på grunn av infeksjoner i nyrer/urinveier. - Pasienten har i gjennomsnitt de to siste årene hatt minst 3 årlige infeksjoner i nyrer/urinveier. - Pasienten bruker medikamentell behandling for en kronisk sykdom i refusjonslisten hvor sykdommen gir økt risiko for infeksjoner i nyrer/urinveier.