J01D I54_1 Ceftolozan og beta-laktamasehemmer

Refusjonsberettiget bruk:

Palliativ behandling i livets sluttfase

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
ICDVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.