D07B C01_1 Betametason og antiseptika

Refusjonsberettiget bruk:

Ved nevnte lidelser hvor det foreligger sekundærinfeksjoner eller hvor det er risiko for slike: Inflammatoriske, f.eks. allergiske og kløende lidelser i hud og mucosa. Eksem og eksematøse hudreaksjoner. Lichen ruber planus. Discoid lupus erythematosus. Prurigo. Anogenital kløe. Intertrigo. Psoriasis, unntatt når utbredelsen omfatter store deler av kroppen. Pustulosis palmoplantaris.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
S86Seboréisk dermatitt-
S87Atopisk dermatitt/eksem-
S88Kontakt-/allergisk dermatitt IKA-
S89Bleiedermatitt-
S91Psoriasis-
S99Hud/underhud sykdom IKA-
ICDVilkår nr
-30Annen langvarig og alvorlig hudsykdom-
L20Atopisk dermatitt-
L21Seboréisk dermatitt-
L22Bleiedermatitt-
L23Allergisk kontaktdermatitt-
L24Toksisk kontaktdermatitt-
L40Psoriasis-
Vilkår:
Ingen spesifisert.