C10A A02_1 Lovastatin

Refusjonsberettiget bruk:

Primær hyperkolesterolemi eller aterosklerotisk hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina pectoris) når kost- og livsstils- endringer ikke gir tilstrekkelig risikoreduksjon.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-26Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)-
-27Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)-
ICDVilkårnr.
-26Etablert aterosklerotisk sykdom (sekundærprevensjon)-
-27Betydelig forhøyet risiko for å utvikle aterosklerotisk sykdom (primærprevensjon)-
Vilkår:
Ingen spesifisert.