C07A A05_2 Propranolol - Tablett

Refusjonsberettiget bruk:

Hypertensjon. Angina pectoris. Sekundærprofylakse etter gjennomgått hjerteinfarkt. Arytmier, spesielt supraventrikulær takykardi, for reduksjon av ventrikkelfrekvens ved atrieflimmer og ventrikulære ekstrasystoler. Migreneprofylakse. Som tilleggsmedikasjon til alfablokkerende preparater ved feokromocytom. Benign essensiell tremor.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-22Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt-
-51Organtransplantasjon136
K74Iskemisk hjertesykdom med angina-
K75Akutt hjerteinfarkt-
K78Atrieflimmer/flutter-
K79Paroksysmal takykardi-
K80Hjertearytmi IKA-
K86Hypertensjon ukomplisert-
K87Hypertensjon med komplikasjoner-
N08Essensiell tremor-
N89Migrene-
ICDVilkår nr
-22Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt-
G25.0Essensiell tremor-
G43Migrene-
I10Essensiell (primær) hypertensjon-
I11Hypertensiv hjertesykdom-
I12Hypertensiv nyresykdom-
I13Hypertensiv hjerte- og nyresykdom-
I15Sekundær hypertensjon-
I20Angina pectoris-
I21Akutt hjerteinfarkt-
I22Påfølgende hjerteinfarkt-
I47Paroksysmal takykardi-
I48Atrieflimmer og atrieflutter-
I49Annen hjertearytmi-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.