B01A B01_1 Heparin - Inj.væske 100 IE/ml

Refusjonsberettiget bruk:

Koagulasjonshindrende middel til skylling og deponering i venekanyler.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-11Antikoagulasjon - teknisk bruk-
ICDVilkår nr
-11Antikoagulasjon - teknisk bruk-
Vilkår:
Ingen spesifisert.