A10B K04_1 Ertugliflozin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av type 2 diabetes mellitus kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemdiler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
T90Diabetes type 2-
ICDVilkår nr
E11Diabetes mellitus type 2-
Vilkår:
Ingen spesifisert.