A10B F01_1 Akarbose

Refusjonsberettiget bruk:

Tilleggsterapi i forbindelse med diett hos pasienter med ikke-insulinavhengig diabetes mellitus.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
T90Diabetes type 2-
ICDVilkårnr.
E11Diabetes mellitus type 2-
E13Andre spesifiserte typer diabetes mellitus-
E14Uspesifisert diabetes mellitus-
Vilkår:
Ingen spesifisert.