A10B B07_1 Glipizid

Refusjonsberettiget bruk:

Type 2 diabetes mellitus hvor blodsukkeret ikke lar seg normalisere med vektreduksjon eller mosjon alene.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
T90Diabetes type 2-
ICDVilkårnr.
E11Diabetes mellitus type 2-
E13Andre spesifiserte typer diabetes mellitus-
E14Uspesifisert diabetes mellitus-
Vilkår:
Ingen spesifisert.