A04A A01_1 Ondansetron - Mikstur, smeltetablett, stikkpille, tablett

Refusjonsberettiget bruk:

Kvalme ved immunsvikt og ondartet kreftsykdom. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom-
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
B99Immunsvikt INA-
ICDVilkår nr
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom-
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel-
D81Kombinert immunsvikt-
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter-
D83Vanlig variabel immunsvikt-
D84Annen immunsvikt-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.