A02B A02_1 Ranitidin

Refusjonsberettiget bruk:

Refluksøsofagitt. Patologisk refluks.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-51Organtransplantasjon136
D84Gastroøsofageal refluxsykdom-
ICDVilkår nr
K21Gastroøsofageal reflukssykdom-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.