MIKSTUR 0,8 mg/ml (jordbær) og 1,6 mg/ml (kirsebær): 1 ml inneh.: Bromheksinhydroklorid 0,8 mg, resp. 1,6 mg, benzosyre, maltitol, hjelpestoffer. Mikstur 0,8 mg/ml har jordbærsmak. Mikstur 1,6 mg/ml har kirsebærsmak.


OPPLØSELIGE TABLETTER 8 mg: Hver oppløselige tablett inneh.: Bromheksinhydroklorid 8 mg, acesulfamkalium, betakaroten (E 160a), hjelpestoffer. Peppermynte- og sitronsmak. Sukkerfri.


TABLETTER 8 mg: Hver tablett inneh.: Bromheksinhydroklorid 8 mg, laktosemonohydrat 74 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Luftveislidelser med patologisk seig slimdannelse: Trakeobronkitt, bronkittisk emfysem, astmatisk bronkitt, pneumokonioser og kronisk betennelsesaktige lungesykdommer, bronkiektasier. Ved sputumprovokasjon for undersøkning på TB eller tumorceller.
Reseptfri bruk: Korttidsbehandling av seigt slim (bronkialsekret) i forbindelse med vedvarende luftveissykdommer.

Dosering

Mikstur 0,8 mg/ml: Voksne og ungdom >12 år: 10 ml 3 ganger daglig. I begynnelsen av behandlingen kan det være nødvendig å øke den daglige dosen opp til 48 mg (20 ml 3 ganger daglig) hos voksne. Barn 6-12 år: 5 ml 3 ganger daglig. Barn 2-6 år: 2,5 ml 3 ganger daglig. Barn <2 år: 1,25 ml 3 ganger daglig. Bør ikke brukes til barn <2 år uten avtalt med lege.
Mikstur 1,6 mg/ml: Voksne og ungdom >12 år: 5 ml 3 ganger daglig. I begynnelsen av behandlingen kan det være nødvendig å øke den daglige dosen opptil 48 mg (10 ml 3 ganger daglig) hos voksne. Barn 6-12 år: 2,5 ml 3 ganger daglig. Barn <6 år: Mikstur 0,8 mg/ml anbefales.
Oppløselige tabletter: Voksne og ungdom >12 år: 1 tablett 3 ganger daglig. I begynnelsen av behandlingen kan det være nødvendig å øke den daglige dosen opptil 48 mg (2 oppløselige tabletter 3 ganger daglig) hos voksne.
Tabletter: Voksne og ungdom >12 år: 1 tablett 3 ganger daglig. I begynnelsen av behandlingen kan det være nødvendig å øke den daglige dosen opptil 48 mg (2 tabletter 3 ganger daglig) hos voksne. Barn 6-12 år: 1/2 tablett 3 ganger daglig.
Administrering: Oppløselige tabletter: Løses opp i et glass kaldt eller varmt vann. Oppløsningen skal røres før den drikkes. Tabletter: Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved akutte luftveisproblemer bør lege oppsøkes hvis symptomene ikke bedres eller blir verre under behandlingen. Alvorlige hudreaksjoner som erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom (SJS)/toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) er rapportert. Ved symptomer/tegn på hudutslett som forverres (i noen tilfeller med blemmer i huden eller slimhinnelesjoner), bør behandlingen umiddelbart avbrytes, og lege kontaktes. I tidlig fase av SJS/TEN kan pasienten først oppleve ikke-spesifikke influensalignende symptomer som f.eks. feber, verking i kroppen, rhinitt, hoste og sår hals. Forsiktighet utvises ved ulcus pepticum. Kan ved nylig overstått hemoptyse løse koagler og ny blødning kan oppstå. Pasienten bør være oppmerksom på økt sekresjon. Tablettene inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, f.eks. galaktosemi. Oppløselige tabletter inneholder sukrose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Miksturen inneholder maltitol. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse bør ikke ta dette legemidlet. Miksturen kan ha en mildt lakserende effekt. Mikstur med kirsebærsmak inneholder levomentol som kan forårsake refleksapné og/eller laryngospasme hos barn <2 år når den kommer i kontakt med neseslimhinnen. Unngå derfor kontakt med neseslimhinnen og neseborene hos barn <2 år. Lege skal kontaktes umiddelbart hvis slike symptomer oppstår.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Bruk av bromheksin sammen med antibiotika (amoksicillin, erytromycin, oksytetrasyklin) fører til høyere antibiotikakonsentrasjon i lungevev. Samtidig matinntak fører til høyere plasmakonsentrasjoner av bromheksin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Passerer placenta. Begrensede data vedrørende bruk hos gravide, og bruk bør unngås under graviditet.
Amming: Går over i morsmelk hos dyr, men det er ukjent om bromheksin går over hos mennesker. Risiko for det ammende barnet kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeBrekning, diaré, kvalme, øvre abdominalsmerte
Hud
SjeldneUrticaria, utslett
Ukjent frekvensAlvorlige kutane bivirkninger (inkl. erythema multiformeStevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse og akutt generalisert eksantematøs pustulose)
Immunsystemet
SjeldneOverfølsomhetsreaksjon
Ukjent frekvensAnafylaktiske reaksjoner (inkl. anafylaktisk sjokk, angioødem og pruritus)
Luftveier
Ukjent frekvensBronkospasme
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
GastrointestinaleBrekning, diaré, kvalme, øvre abdominalsmerte
Sjeldne
HudUrticaria, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjon
Ukjent frekvens
HudAlvorlige kutane bivirkninger (inkl. erythema multiformeStevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse og akutt generalisert eksantematøs pustulose)
ImmunsystemetAnafylaktiske reaksjoner (inkl. anafylaktisk sjokk, angioødem og pruritus)
LuftveierBronkospasme

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen spesifikke symptomer på overdosering hos mennesket er rapportert. Basert på rapporter om utilsiktet overdose og/eller feilmedisinering, er de observerte symptomene sammenfallende med bivirkninger som kvalme og brekninger, og kan trenge symptomatisk behandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Nedsetter viskositeten ved spalting av sMPS, øker sekretmengden. Bronkialsekretet blir mer tyntflytende og opphostingen av stagnert sekret lettes. Full terapeutisk effekt oppnås først etter 3 til 5 dagers terapi.
Absorpsjon: Rask og fullstendig. Tmax ca. 1 time. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 22% for tabletter, ca. 27% for mikstur.
Proteinbinding: Ca. 95%.
Fordeling: Vdss ved i.v. administrering: Inntil 1200 liter. Bromheksinkonsentrasjon i lungene 2 timer etter dosering, er 1,5-4,5 ganger høyere i bronkioler/bronkialt vev og mellom 2,4-5,9 ganger høyere i parenkymalt vev, sammenlignet med plasmakonsentrasjonen.
Halveringstid: Den dominerende t1/2 for eliminasjon er 1 time. Clearance: 843-1073 ml/minutt.
Metabolisme: Metaboliseres nesten fullstendig i lever.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene.

Pakninger uten resept

Pakningene er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Bisolvon, MIKSTUR:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,8 mg/ml (jordbær)125 ml
395281
-
-
*F
1,6 mg/ml (kirsebær)125 ml
015943
-
-
*F
250 ml
519929
-
-
*F

Bisolvon, OPPLØSELIGE TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
8 mg16 stk. (blister)
045051
-
-
*F

Bisolvon, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
8 mg50 stk. (blister)
465757
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Mikstur og oppløselige tabletter: 18.12.2017

Tabletter: 30.09.2019