Bevacomb

Actavis


Kalsiumantagonist og angiotensin II-antagonist.

C09D B01 (Valsartan, Amlodipin)TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg og 10 mg/160 mg: Hver tablett inneh.: Amlodipinbesilat tilsv. amlodipin 5 mg, resp. 5 mg og 10 mg, valsartan 80 mg, resp. 160 mg og 160 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 5 mg/80 mg og 5 mg/160 mg: Gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av essensiell hypertensjon hos voksne som ikke oppnår tilstrekkelig blodtrykkskontroll med amlodipin eller valsartan monoterapi.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Tas med eller uten mat, men ikke sammen med grapefrukt/grapefruktjuice. Anbefalt å svelge tabletten hel med et glass vann, helst til samme tid hver dag.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Exforge «Novartis»


Pakninger, priser, refusjon og SPC

Bevacomb, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/80 mg28 stk. (blister)
513123
Blå resept
Byttegruppe
166,00C
98 stk. (blister)
153335
Blå resept
Byttegruppe
464,70C
5 mg/160 mg28 stk. (blister)
527307
Blå resept
Byttegruppe
178,70C
98 stk. (blister)
506632
Blå resept
Byttegruppe
571,10C
10 mg/160 mg28 stk. (blister)
192483
Blå resept
Byttegruppe
192,30C
98 stk. (blister)
579281
Blå resept
Byttegruppe
625,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.07.2018