Bestilling av Felleskatalogen

Sykehusene vil fortsatt få gratiskataloger tilsendt i 2018, se oversikt over antall gratiskataloger til sykehus i 2018.
Andre kan bestille Felleskatalogen 2018 hos Fagbokforlaget til kr. 599,- inkl. mva. og porto. Egne priser for studenter!
Felleskatalogen 2018 er siste papirkatalog.

Kontaktinformasjon Fagbokforlaget

Kontakt:

Fagbokforlaget
v/Elisabeth Rasmussen
Postboks 6050 Postterminalen
5892 Bergen

Telefon:

55 38 88 00 eller direkte 55 38 88 05

Telefaks:

55 38 88 39

E-post: