Bestilling av Felleskatalogen

Felleskatalogen 2017

Fra 2017 reduserer vi tilgjengeligheten av papirkatalogen. I dette ligger at 2017-katalogen ikke lenger sendes ut gratis til helsepersonell og helseinstitusjoner, men kan kjøpes til kostpris kr. 249,- inkl. mva. og porto (599,- ved bestilling etter 31. oktober 2016). Faktura sendes ut sammen med papirkatalogen i mars 2017.
Sykehusene vil fortsatt få gratiskataloger tilsendt. Se oversikt over antall gratiskataloger til sykehus i 2017.

Felleskatalogen 2018

2018-katalogen kan kjøpes til kostpris kr. 349,- inkl. mva. og porto (599,- ved bestilling etter 31. oktober 2017). Faktura sendes ut sammen med papirkatalogen i mars 2018.
Sykehusene vil fortsatt få gratiskataloger tilsendt, men 50% færre kataloger enn i 2017. Se oversikt over antall gratiskataloger til sykehus i 2018. Sykehusene bør sjekke at de står oppført, og gi beskjed til Fagbokforlaget ved mangler.
I mai 2017 sendes det ut påminnelse om forhåndsbestilling av 2018-katalogen via Docnet til følgende yrkesgrupper:
  • Provisor- og reseptarfarmasøyter
  • Helsesøstre og jordmødre m/forskrivningsrett
  • Leger
  • Tannleger og tannpleiere
  • Veterinærer
Er du ikke Docnet-bruker, kan du registrere deg på www.docnet.com eller sende e-post til norway@docnet.com.
Apotek, sykehjem og andre institusjoner, pensjonister og andre som ikke benytter Docnet, kan benytte bestillingsskjema. NB! Send e-post til Fagbokforlaget når faktura- og leveranseadresse er forskjellig.
Husk bestillingsfristen 31. oktober 2017! 2018-kataloger som bestilles etter fristen vil faktureres kr. 599,- inkl. mva. og porto.

Kontaktinformasjon Fagbokforlaget

Kontakt:

Fagbokforlaget
v/Elisabeth Rasmussen
Postboks 6050 Postterminalen
5892 Bergen

Telefon:

55 38 88 00 eller direkte 55 38 88 05

Telefaks:

55 38 88 39

E-post: