Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

MUNNSPRAY, oppløsning 3 mg/ml: 1 ml inneh.: Benzydaminhydroklorid 3 mg tilsv. benzydamin 2,68 mg, metylparahydroksybenzoat (E 218), natriumcyklamat, glyserol, natriumbikarbonat, polysorbat 80, etanol, peppermynteolje, mentol, konsentrert fosforsyre (til pH-justering), renset vann. Peppermyntesmak.


Indikasjoner

Voksne: Behandling av symptomer assosiert med betennelsestilstander i munnhule og svelg (smerter, rødhet, hevelser) eller irritasjon i slimhinnen i munn og svelg.

Dosering

Voksne
Anbefalt dose er 2-4 sprayer hver gang, 2-6 ganger daglig, ikke oftere enn hver 1,5-3. time. Anbefalt dose bør ikke overskrides. Behandlingen bør ikke overskride 7 dager bortsett fra ved medisinsk overvåkning.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn og ungdom: Skal ikke brukes.
Administrering Orofaryngeal bruk. Se pakningsvedlegg for nærmere bruksanvisning. Skal tas etter mat eller drikke.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Unngå kontakt med øynene. Hos noen kan sårdannelse i munn/svelg være tegn på alvorlig sykdom. Hvis symptomene forverres eller ikke blir bedre innen 3 dager, eller ved feber eller andre symptomer, skal lege eller tannlege kontaktes. Langtidsbruk kan gi allergiske reaksjoner. Hvis dette skjer, skal behandlingen avbrytes og lege konsulteres for å finne riktig behandling. Skal ikke brukes ved overfølsomhet mot acetylsalisylsyre eller NSAID. Bronkospasmer kan utløses hos pasienter som har eller har hatt astma, og forsiktighet bør utvises. Det kan oppstå nummenhet i munnhule eller svelg umiddelbart etter bruk av sprayen. Unngå mat eller drikke til dette har gått over. Hjelpestoffer: Inneholder metylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (mulig forsinkede). Inneholder 13,84 mg etanol pr. spraydose (0,17 ml), tilsv. <0,4 ml øl eller 0,2 ml vin. Alkoholmengden er lav og vil ikke gi merkbare effekter. Inneholder ≤1 mmol natrium (23 mg) pr. spraydose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er utført.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetHumane data mangler. Skal ikke brukes under graviditet.
AmmingData mangler. Skal ikke brukes under amming.
FertilitetData mangler.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Forgiftning forventes bare ved utilsiktet inntak av store mengder (>300 mg).
SymptomerHovedsakelig gastrointestinale og i CNS. De hyppigste gastrointestinale symptomene er kvalme, brekninger, magesmerter og irritasjon i øsofagus. Symptomer i CNS omfatter svimmelhet, hallusinasjoner, agitasjon, angst og irritabilitet.
BehandlingVed akutt overdosering er bare symptomatisk behandling mulig. Pasienten må holdes under nøye observasjon og støttebehandling gis. Tilstrekkelig væskeinntak må opprettholdes.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeIkke fullstendig klarlagt. Virker lokalbedøvende på slimhinnene i munnhulen. Antiinflammatorisk og analgetisk effekt. Hemmer prostaglandinsyntesen.
AbsorpsjonAbsorpsjon gjennom slimhinner og svelg er påvist, men i for små mengder til at det vil ha systemisk effekt. Ved lokal påføring akkumuleres benzydamin i det inflammatoriske vevet, der det når effektive konsentrasjoner pga. evnen til å penetrere epitelcellene.
UtskillelseHovedsakelig via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C. Holdbarhet etter åpning: 160 dager.

 

Pakninger, priser og refusjon

Bertolix, MUNNSPRAY, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
3 mg/ml 30 ml (plastflaske m/dosepumpe)
396311
- * F

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Bertolix MUNNSPRAY, oppløsning 3 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.06.2021


Sist endret: 10.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)