Halsmiddel, NSAID.

ATC-nr.: A01A D02

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMUNNSPRAY, oppløsning 3 mg/ml: 1 ml inneh.: Benzydaminhydroklorid 3 mg tilsv. benzydamin 2,68 mg, metylparahydroksybenzoat (E 218), natriumcyklamat, glyserol, natriumbikarbonat, polysorbat 80, etanol, peppermynteolje, mentol, konsentrert fosforsyre (til pH-justering), renset vann. Peppermyntesmak.


Indikasjoner

Voksne: Behandling av symptomer assosiert med betennelsestilstander i munnhule og svelg (smerter, rødhet, hevelser) eller irritasjon i slimhinnen i munn og svelg.

Dosering

Voksne: Anbefalt dose er 2-4 sprayer hver gang, 2-6 ganger daglig, ikke oftere enn hver 1,5-3. time. Anbefalt dose bør ikke overskrides. Behandlingen bør ikke overskride 7 dager bortsett fra ved medisinsk overvåkning.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: Skal ikke brukes.
Administrering: Orofaryngeal bruk. Se pakningsvedlegg for nærmere bruksanvisning. Skal tas etter mat eller drikke.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Unngå kontakt med øynene. Hos noen kan sårdannelse i munn/svelg være tegn på alvorlig sykdom. Hvis symptomene forverres eller ikke blir bedre innen 3 dager, eller ved feber eller andre symptomer, skal lege eller tannlege kontaktes. Langtidsbruk kan gi allergiske reaksjoner. Hvis dette skjer, skal behandlingen avbrytes og lege konsulteres for å finne riktig behandling. Skal ikke brukes ved overfølsomhet mot acetylsalisylsyre eller NSAID. Bronkospasmer kan utløses hos pasienter som har eller har hatt astma, og forsiktighet bør utvises. Det kan oppstå nummenhet i munnhule eller svelg umiddelbart etter bruk av sprayen. Unngå mat eller drikke til dette har gått over. Hjelpestoffer: Inneholder metylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (muligens forsinkede), og i sjeldne tilfeller, bronkospasmer. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A01A D02
Ingen interaksjonsstudier er utført.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Humane data mangler. Skal ikke brukes under graviditet.
Amming: Data mangler. Skal ikke brukes under amming.
Fertilitet: Data mangler.
Benzydamin

Bivirkninger

Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Fotosensitivitet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Brennende følelse i munnen og munntørrhet. Svært sjeldne (<1/10 000): Hud: Angioødem. Luftveier: Laryngospasme eller bronkospasme. Ukjent frekvens: Immunsystemet: Anafylaktiske reaksjoner, hypersensitivitetsreaksjoner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Forgiftning forventes bare ved utilsiktet inntak av store mengder (>300 mg).
Symptomer: Hovedsakelig gastrointestinale og i CNS. De hyppigste gastrointestinale symptomene er kvalme, brekninger, magesmerter og irritasjon i øsofagus. Symptomer i CNS omfatter svimmelhet, hallusinasjoner, agitasjon, angst og irritabilitet.
Behandling: Ved akutt overdosering er bare symptomatisk behandling mulig. Pasienten må holdes under nøye observasjon og støttebehandling gis. Tilstrekkelig væskeinntak må opprettholdes.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: R02A X03

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ikke fullstendig klarlagt. Virker lokalbedøvende på slimhinnene i munnhulen. Antiinflammatorisk og analgetisk effekt. Hemmer prostaglandinsyntesen.
Absorpsjon: Absorpsjon gjennom slimhinner og svelg er påvist, men i for små mengder til at det vil ha systemisk effekt. Ved lokal påføring akkumuleres benzydamin i det inflammatoriske vevet, der det når effektive konsentrasjoner pga. evnen til å penetrere epitelcellene.
Utskillelse: Hovedsakelig via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C. Holdbarhet etter åpning: 160 dager.

Sist endret: 19.07.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.02.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Bertolix, MUNNSPRAY, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
3 mg/ml30 ml (plastflaske m/dosepumpe)
396311
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

øsofagus: Spiserør