Antibiotikum.

ATC-nr.: S01A A26

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkØYEDRÅPER, oppløsning, endosebeholdere 15 mg/g: 1 g inneh.: Azitromycindihydrat 15 mg tilsv. azitromycin 14,3 mg, triglyserider, middels lengde til 1 g.


Indikasjoner

Lokal antibakteriell kurativ behandling av konjunktivitt forårsaket av følsomme stammer: Purulent bakteriell konjunktivitt hos barn (nyfødte-17 år) og voksne, trakomatøs konjunktivitt forårsaket av Chlamydia trachomatis hos barn (nyfødte-17 år) og voksne. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Drypp 1 dråpe i konjunktivalsekken 2 ganger daglig, morgen og kveld, i 3 dager. Det er unødvendig å forlenge behandlingen utover 3 dager. Det er viktig å følge doseringsregimet for å lykkes med behandlingen.
Administrering: Okulær bruk. Pasienten bør rådes til å vaske hendene grundig før og etter drypping, unngå å berøre øyet eller øyelokkene med dråpespissen av endosebeholderen, kaste endosebeholderen etter bruk, og ikke oppbevare den for senere bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for azitromycin, hjelpestoffet eller andre makrolider.

Forsiktighetsregler

Bør ikke injiseres, svelges eller brukes til peri- eller intraokulær injeksjon. Ved allergisk reaksjon bør behandlingen seponeres. Pasienten bør informeres om at det ikke er nødvendig å fortsette dryppingen etter avsluttet behandling 3. dag, selv om det fortsatt er tegn på bakteriell konjunktivitt. Symptomlindring oppstår vanligvis innen 3 dager. Hvis det ikke er tegn til bedring etter 3 dager, bør diagnosen revurderes. Kontaktlinser bør ikke brukes ved bakteriell konjunktivitt. Synet kan være forbigående uklart etter drypping, og pasienten bør rådes til å unngå å kjøre eller bruke maskiner før normalt syn er gjenvunnet. Ved systemisk bruk kan det oppstå fulminant hepatitt, som kan føre til livstruende leversvikt. Ved bruk i øyet er dette ikke relevant da systemisk eksponering er neglisjerbar. Nyfødte: Basert på internasjonal konsensus om sykdommer i øyet og genitalia som kan overføres til nyfødte, krever ikke-trakomatøs konjunktivitt forårsaket av Chlamydia trachomatis og konjunktivitt forårsaket av Neisseria gonorrhoeae systemisk behandling. Hos nyfødte og spedbarn <3 måneder kan konjunktivitt ledsages av systemisk infeksjon (f.eks. pneumoni, bakteremi) forårsaket av Chlamydia trachomatis. Ved alvorlig mistanke bør systemisk behandling vurderes. Behandlingen er ikke beregnet til bruk som profylaktisk behandling av bakteriell konjunktivitt hos nyfødte.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01A A26
Ingen spesifikke interaksjonsstudier er utført. Ingen av de interaksjoner som er beskrevet for oralt administrert azitromycin er forventet ved bruk av øyedråpeoppløsningen, da det ikke finnes påvisbare konsentrasjoner av azitromycin i plasma ved okulær bruk. Ved samtidig behandling med andre øyedråpeoppløsninger, bør det være et intervall på 15 minutter mellom drypping av de 2 oppløsningene. Azyter bør dryppes sist.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan brukes under graviditet. Det forventes ingen påvirkning på graviditet, da systemisk eksponering er minimal.
Amming: Begrensede data tyder på at azitromycin utskilles i morsmelk, men pga. lav dose og lav systemisk tilgjengelighet, er dosen som den nyfødte eksponeres for ubetydelig. Følgelig er amming mulig under behandlingen.
Fertilitet: Det forventes ingen effekt på fertilitet.
Azitromycin

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Øye: Okulært ubehag (kløe, brennende følelse, svie). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Tåkesyn, følelse av klebrige øyne, følelse av fremmedlegemer ved drypping. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Immunsystemet: Angioødem, overfølsomhet. Øye: Konjunktivitt, allergisk konjunktivitt, keratitt, øyelokkserytem, øyelokksødem, øyeallergi, konjunktival hyperemi, økt tåredannelse ved drypping, erytem på øyelokket.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Den totale mengden av azitromycin i en endosebeholder inneholder en tilstrekkelig mengde for behandling av begge øyne, men det er for lite til å indusere bivirkninger etter utilsiktet i.v. eller oral administrering.

Egenskaper

Klassifisering: Andregenerasjons makrolidantibiotikum som tilhører azalidgruppen.
Virkningsmekanisme: Hemmer syntesen av bakterielle proteiner ved å binde seg til den ribosomale subenheten 50S og hindre peptidtranslokasjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Bør brukes umiddelbart etter åpning av endosebeholderen. Oppbevares i posen for å beskytte mot lys.

Sist endret: 04.03.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

28.01.2013

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Azyter, ØYEDRÅPER, oppløsning, endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
15 mg/g6 stk. (endosebeholder)
151737
-
-
94,70CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

allergisk reaksjon (hypersensitivitetsreaksjon, overfølsomhetsreaksjon, overømfintlighetsreaksjon): Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

chlamydia (klamydia): Slekt av bakteriearter hvorav tre forårsaker sykdom hos mennesker. Chlamydia pneumoniae forårsaker en lungebetennelse som kalles Twar, mens Chlamydia psittaci som vanligvis spres via fugler, gir en type lungebetennelse som kalles papegøyesyke. Chlamydia trachomatis kan smitte ved seksuell omgang og forårsaker sykdom i underlivet som ubehandlet kan føre til sterilitet. Chlamydia trachomatis kan også forårsake trakom; en type øyeinfeksjon.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

keratitt (hornhinnebetennelse): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

konjunktivitt (øyekatarr, øyebetennelse): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.