Atropin Minims

Bausch Health


Mydriatikum. Cykloplegikum.

S01F A01 (Atropin)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

ØYEDRÅPER, endosebeholdere 10 mg/ml (1%): 1 ml inneh.: Atropinsulfat 10 mg, saltsyre, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Dosering

Administrering 1-2 dråper dryppes i øyet 1-3 ganger daglig. Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping/bruk og ev. overskytende væske kasseres.

Kontraindikasjoner

Trang kammervinkel, trangvinklet glaukom.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet til barn og eldre pga. faren for systemiske reaksjoner. Øyetrykket bør kontrolleres før bruk til eldre. Pasienten bør informeres om at evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner kan påvirkes hvis synet bli uklart/tåket.

Interaksjoner

Mydriatika motvirker effekten av miotika ved lokalapplikasjon i øyet.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetEpidemiologiske studier og lang erfaring med atropin indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløp eller foster. Antikolinergika har vist mulig sammenheng med en liten økning av mindre misdannelser hos barn.
AmmingGår over i morsmelk. Enkelte spedbarn er meget sensitive for antikolinergika. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det er sett alvorlig intoksikasjon hos barn. Letal dose ved oralt intak er 100-200 mg hos voksne, 10-20 mg hos barn.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringAntikolinergikum.
VirkningsmekanismeBlokkerer responsen på kolinerg stimulering av m. sphincter pupillae og m. ciliaris. Langvarig pupilldilaterende og akkommodasjonslammende (7-10 dager) effekt. Øyeinflammasjoner reduserer virketiden betydelig.
AbsorpsjonAbsorberes via konjunktiva og fordeler seg i hele kroppen.
UtskillelseVia urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares >25°C. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Atropin Minims, ØYEDRÅPER, endosebeholdere:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg/ml (1%) 20 × 0,5 ml (endosebeholdere)
445791
- 126,60 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Atropin Minims ØYEDRÅPER, endosebeholdere 10 mg/ml (1%)

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.03.2019


Sist endret: 01.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)