Atropin Minims

Bausch Health


Mydriatikum. Cykloplegikum.

S01F A01 (Atropin)ØYEDRÅPER, endosebeholdere 10 mg/ml (1%): 1 ml inneh.: Atropinsulfat 10 mg, saltsyre, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Keratitt, iritt og iridosyklitt. Postoperativt for å få øyet til å falle til ro.

Dosering

Administrering: 1-2 dråper dryppes i øyet 1-3 ganger daglig. Endosebeholderen kastes etter hver inndrypping/bruk og ev. overskytende væske kasseres.

Kontraindikasjoner

Trang kammervinkel, trangvinklet glaukom.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet til barn og eldre pga. faren for systemiske reaksjoner. Øyetrykket bør kontrolleres før bruk til eldre. Pasienten bør informeres om at evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner kan påvirkes hvis synet bli uklart/tåket.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Mydriatika motvirker effekten av miotika ved lokalapplikasjon i øyet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Epidemiologiske studier og lang erfaring med atropin indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløp eller foster. Antikolinergika har vist mulig sammenheng med en liten økning av mindre misdannelser hos barn.
Amming: Går over i morsmelk. Enkelte spedbarn er meget sensitive for antikolinergika. Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

De vanligste bivirkninger er lokale reaksjoner i øyet og antikolinerge systemeffekter: Systemisk absorpsjon kan ikke utelukkes og kan især hos barn gi systemiske reaksjoner på atropin.

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Forstoppelse, munntørrhet
Generelle
Vanlige Ansiktsrødme, feber
Sjeldne Allergisk reaksjon
Hjerte
Vanlige Høy puls
Psykiske
Vanlige Forvirring, hallusinasjon
Øye
Vanlige En svak svie straks etter inndrypping, fotofobi, nedsatt nærsyn pga. avslapping av ringmuskelen i øyet

De vanligste bivirkninger er lokale reaksjoner i øyet og antikolinerge systemeffekter: Systemisk absorpsjon kan ikke utelukkes og kan især hos barn gi systemiske reaksjoner på atropin.

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Forstoppelse, munntørrhet
Generelle Ansiktsrødme, feber
Hjerte Høy puls
Psykiske Forvirring, hallusinasjon
Øye En svak svie straks etter inndrypping, fotofobi, nedsatt nærsyn pga. avslapping av ringmuskelen i øyet
Sjeldne
Generelle Allergisk reaksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det er sett alvorlig intoksikasjon hos barn. Letal dose ved oralt intak er 100-200 mg hos voksne, 10-20 mg hos barn.

Egenskaper

Klassifisering: Antikolinergikum.
Virkningsmekanisme: Blokkerer responsen på kolinerg stimulering av m. sphincter pupillae og m. ciliaris. Langvarig pupilldilaterende og akkommodasjonslammende (7-10 dager) effekt. Øyeinflammasjoner reduserer virketiden betydelig.
Absorpsjon: Absorberes via konjunktiva og fordeler seg i hele kroppen.
Utskillelse: Via urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares >25°C. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Atropin Minims, ØYEDRÅPER, endosebeholdere:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg/ml (1%) 20 × 0,5 ml (endosebeholdere)
445791
-
-
126,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 01.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.03.2019