Lipidmodifiserende middel, HMG-CoA-reduktasehemmer.

C10A A05 (Atorvastatin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale) | Komplett Felleskatalogtekst

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 20 mg, 40 mg og 80 mg: Hver tablett inneh.: Atorvastatinkalsiumtrihydrat tilsv. atorvastatin 10 mg, resp. 20 mg, 40 mg og 80 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Hyperkolesterolemi:
  • Indisert som tillegg til diett for reduksjon av forhøyet totalkolesterol (total-C), LDL-kolesterol (LDL-C), apolipoprotein B og triglyserider hos voksne, ungdom og barn >10 år med primær hyperkolesterolemi, inkl. familiær hyperkolesterolemi (heterozygot type) eller kombinert (blandet) hyperlipidemi ((som korresponderer til type IIa og IIb ved Fredrickson-klassifisering), når respons på diett og andre ikke-farmakologiske tiltak er utilstrekkelig.
  • Atorvastatin er også indisert for å redusere total-C og LDL-C hos voksne med homozygot familiær hyperkolesterolemi som tillegg til annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferese) eller hvis slik behandling er utilgjengelig.
Forebygging av kardiovaskulær sykdom:
  • Forebygging av kardiovaskulære hendelser hos voksne som er vurdert å ha høy risiko for en første kardiovaskulær hendelse, som tillegg til korrigering av andre risikofaktorer.

Dosering

Se SPC.
Administrering Tas når som helst på dagen. Tas med eller uten mat. Svelges hele med litt vann.

 

Pakninger, priser og refusjon

Atorvastatin Aristo, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 mg 30 stk. (blister)
564840

Blå resept

91,40 (trinnpris 55,40) C
100 stk. (blister)
512090

Blå resept

220,20 (trinnpris 82,20) C
20 mg 30 stk. (blister)
548316

Blå resept

115,50 (trinnpris 57,30) C
100 stk. (blister)
372330

Blå resept

300,40 (trinnpris 106,60) C
40 mg 30 stk. (blister)
030910

Blå resept

145,40 (trinnpris 60,20) C
100 stk. (blister)
082721

Blå resept

400,10 (trinnpris 116,30) C
80 mg 100 stk. (blister)
133427

Blå resept

752,90 (trinnpris 169,70) C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Atorvastatin Aristo TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Atorvastatin Aristo TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Atorvastatin Aristo TABLETTER, filmdrasjerte 40 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Atorvastatin Aristo TABLETTER, filmdrasjerte 80 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.01.2022


Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Lipitor «Upjohn EESV»


Sist endret: 11.05.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)